Knjižnični red |Bralna značka | Dejavnosti |Učbeniški sklad|

Povezana slikaTelefon: 08/205 505 8

Elektronska pošta: maja.jeras@gmail.com

Knjižničarka: Maja Jeras

Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 8.00 do 13.00.

V šolskem letu 2017/2018 poteka vpis vsega knjižničnega gradiva v sistem Cobiss.

Knjižničarski krožek – 4. r.: torek, 6. ura,  5. r.: ponedeljek, 6. ura.

Mladi knjižničarji so učenci od 4. do 9. razreda, ki v prostem času tedensko ali občasno pomagajo v knjižnici.           

     AKTUALNO 

  • 7. december, 3. šolsko uro – v okviru programa Povabimo besedo Društva slovenskih pisateljev bo vse učence obiskal mladinski pisatelj Primož Suhodolčan
  • 3. december – Ta veseli dan kulture, brezplačen obisk v kulturne ustanove
  • November – učenci knjižničarskega krožka so v sredo, 22. 11. obiskali slovenski knjižni sejem
  • Oktober – mednarodni mesec šolskih knjižnic, učenci od 1. do 5. r, 7.a, 7.b so sodelovali v projektu mednarodna izmenjava knjižnih kazal s šolami iz Hrvaške, Portugalske in ZDA
  • 26. september – mednarodni dan jezikov
  • 18. september – začetek bralne značke
  • 8. september – mednarodni dan pismenosti
  • Šolska knjižnica je v juliju 2017 začela z vpisom knjižničnega gradiva v nacionalni sistem Cobiss.