Knjižnični red |Bralna značka | Dejavnosti |Učbeniški sklad|

Povezana slikaTelefon: 08/205 505 8

Elektronska pošta: maja.jeras@gmail.com

Knjižničarka: Maja Jeras

Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 8.00 do 13.00.

Knjižničarski krožek – 4. r.: torek, 6. ura,  5. r.: ponedeljek, 6. ura.

Mladi knjižničarji so učenci od 4. do 9. razreda, ki v prostem času pomagajo v knjižnici.           

     AKTUALNO

 • 2. marec – Medgeneracijsko branje (srečanje učencev 3. triade in odraslih bralcev) 1. srečanje bo v petek, 2. marca ob 17.oo v učilnici št. 3.  Do srečanja preberite knjigo Aleksandra Šinigoja z naslovom iskanje Eve. Knjigo dobite v šolski knjižnici. Vabljeni k sodelovanju in branju.
 • 21. februar – svetovni dan maternega jezika. Vabljeni na prireditev Rezijanska srčna govorica v Cankarjev dom, 21. marca, ob 19.00. Rezervirajte si brezplačne vstopnice: https://vstopnice.cd-cc.si/si/rezijanska-srcna-govorica/vstopnice-211367.html.
 • 8. februar – slovenski kulturni praznik. Brezplačni ogledi in program ob Slovenskem kulturnem prazniku (http://www.mg-lj.si/si/dogodki/2269/slovenski-kulturni-praznik-8-februar/).
 • 29. januarja do 9. februarja – gostitev razstave Pot knjige. Učenci od 1. do 5. razreda si bodo razstavo ogledali med poukom slovenščine. Vodenega ogleda po razstavi se je udeležilo tudi 5 skupin vrtca Miškolin. Več o razstavi si preberite: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/pot-knjige/.
 • 15. januarja – 9. februarja – šolski projekt Leto 2018 Cankarjevo leto. Pri pouku slovenščine učencem predstavim književnika Ivana Cankarja in jim preberem črtico Pehar suhih hrušk. Učenci so pri likovni umetnost ustvarjali na temo Ivana Cankarja. Likovna dela so razstavljena po hodnikih in avli šole. Več o Canakrjevem letu si preberite: http://www.ckv.si/Koledar_2018/.
 • 7. december, 3. šolsko uro – v okviru programa Povabimo besedo Društva slovenskih pisateljev je vse učence obiskal mladinski pisatelj Primož Suhodolčan.
 • 3. december – Ta veseli dan kulture, brezplačen obisk v kulturne ustanove.
 • November – učenci knjižničarskega krožka so v sredo, 22. 11. obiskali slovenski knjižni sejem.
 • Oktober – mednarodni mesec šolskih knjižnic, učenci od 1. do 5. r, 7.a, 7.b so sodelovali v projektu mednarodna izmenjava knjižnih kazal s šolami iz Hrvaške, Portugalske in ZDA.
 • 26. september – mednarodni dan jezikov.
 • 18. september – začetek bralne značke.
 • 8. september – mednarodni dan pismenosti.
 • julij – vpis knjižničnega gradiva v nacionalni sistem Cobiss.