Naša šola ima ime po kraju Zadobrova. Najstarejši naselji sta Zadobrova in Sneberje. Prvič so ju omenili v 14. st. Zadobrova je leta 1339 bila Harde in dem Dobrava, Sneberje pa pei der Saw ze Zzomebryach. Novo Polje je mlado naselje, ki je nastalo po letu 1960.

Šola je bila ustanovljena leta 1951. V prostorih Zadružnega doma so obiskovali pouk učenci 1., 2., 3. in 4. razreda, učenci višjih razredov pa so obiskovali pouk še v Polju.

Danes prihajajo v šolo učenci iz Zadobrove, Sneberij in Novega Polja. Šolska stavba leži v prijetnem okolju, obdana z bujnim zelenjem in prijaznimi prebivalci. V naši okolici je znan čudovit naravni park Zajčja dobrava. Učitelji in učenci smo navezani na to lepo okolico in na njene ljudi. V letu 20011 smo praznovali 30 let, odkar smo samostojna osnovna šola.


Šolski okoliš

Seznam ulic, ki spadajo v šolski okoliš:

Novo Polje C.I do Novo Polje C. XIX, Novo Polje C. XXI, Novo Polje C XXIII, Zadobrovška cesta, Arničeva ulica, Berčonova pot, Cvetlična pot, Cesta na Brinovec, Cesta na Ježah, Cesta na Kope, Zdešarjeva cesta, Cesta na Ozare, Cesta za travniki, Cesta v Zajčjo dobravo, Sneberska cesta, Snebersko nabrežje, Sončna pot, Šmartinska cesta, Trbeže


Vizija šole

Naša šola v harmoniji razvija pozitivno naravnanost posameznika do okolja, športa in raziskovanja ter osvešča o odgovornosti za lastno prihodnost.

V to vizijo verjamemo, ker nas usmerja v naše skupne vrednote:

 • znanje,
 • dobre medsebojne odnose,
 • varnost,
 • delavnost,
 • spoštovanje,
 • ustvarjalnost,
 • ljubezen do narave,
 • vztrajnost,
 • prijateljstvo,
 • zadovoljstvo.

 


Izjava o poslanstvu šole

 1. S kvalitetnim poukom zagotavljamo visok nivo znanja in osebnostni razvoj

učencev.

 1. Velik poudarek dajemo izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju

učiteljev.

 1. Naši učitelji spoštujejo in vzpodbujajo učence.
 2. Prisluhniti znamo učencem in staršem.

Ustvarjamo prijazno okolje in gradimo zaupne odnose.

 1. Iščemo različne poti za aktivno vključevanje staršev v delo na šoli.

Le skupni cilji staršev, učencev in učiteljev vodijo k uspehu.

 1. S široko ponudbo obšolskih dejavnosti omogočamo, da se učenci potrjujejo

na vseh področjih.

 1. Spoštujemo človeške vrednote in dostojanstvo drugih ljudi.
 2. Spoštujemo naravo. Vse sile usmerjamo v njeno ohranjanje.

 

 


Značilnosti šole

 • Uporaba modernih tehnoloških pridobitev: interaktivne table, Apple TV, elektronska dokumentacija (dnevnik, redovalnica, …).
 • Široka ponudba e-vsebin za domače učenje preko šolske spletne strani.
 • Spletna stran šole – vsak oddelek do petega razreda ima svojo spletno stran za komunikacijo s starši.
 • Mednarodno sodelovanje preko raznih projektov.
 • Eko šola, Zdrava šola, Športna šola – Projekt Zdrav življenjski slog.
 • Športno urejena šola (tri telovadnice, trim steza in fitnes v naravi).
 • Varna, mirna, čista in urejena oklica šole.
 • Nasmejani učenci starši in zaposleni šole
(Skupno 3.705 obiskov, današnjih obiskov 5)