Na šoli sta organizirana dva obroka prehrane in sicer malica in kosilo. Popoldanska malica je za 1.-3. razred. Dobavitelj kosil je OŠ Sostro.

Pravila šolske prehrane so objavljene na internetni strani šole pod rubriko Prehrana.

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto razredniku.
  • Izjemoma med šolskim letom v tajništvu.

Obrazce za prijavo dobijo učenci ob zaključku šolskega leta v juniju od razrednikov.

Odjava prehrane:

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure pri kuharju Stare Igorju (08 205 505 4 ali 051 441 379 NE PO SMS).

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli spremenijo. Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o spremembi starši oddajo v tajništvu šole. Odjava ali prijava velja z naslednjim dnem po prejemu odjave.


Pravila šolske prehrane

Jedilnik 21. 9. – 25. 9. 2020 (Datoteka)

Jedilnik 14. 9. – 18. 9. 2020 (Datoteka)

Jedilnik 7. 9. – 11. 9. 2020 (Datoteka)

Jedilnik 1. 9. – 4. 9. 2020 (Datoteka)


(Skupno 11.998 obiskov, današnjih obiskov 2)