Seznam učnih gradiv za novo šolsko leto si lahko ogledate in natisnete tukaj.

Izposoja učbenikov bo potekala 1. septembra (za učence, ki še nimajo izposojenih učbenikov).

Učenci, ki niste vrnili vseh učbenikov boste med počitnicami prejeli opomnik.

NOVO: Na učbenike se ne vpisuje več imena in priimka učenca, ki si ga izposodi.

Vsi učbeniki so vpisani v računalniški sistem Cobiss in zaščiteni v plastične ovitke, ki jih ne odstranjujte.

Prosimo, upoštevajte, da imate učbenike izposojene, zato v njih ne pišite in jih skrbno čuvajte. HVALA.

Če učenec učbenik poškoduje, popiše, izgubi ali ga želi obdržati, je dolžan učbenik nadomestiti z novim ali zanj plačati odškodnino po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Upravljalka učbeniškega sklada: Maja Jeras

(Skupno 1.401 obiskov, današnjih obiskov 1)