Naša mala knjižnica je mednarodni projekt, ki bo istočasno potekal v treh državah (Slovenija, Litva in Poljska).

Namen projekta je spodbujanje in razvijanje bralne kulture ter dvigovanje bralne pismenosti in spoznavanje drugih kultur pri mladih bralcih.

Učenci dobijo svoj ustvarjalnik, kamor rešujejo zabavne in poučne naloge, ki razvijajo besedno in likovno izražanje ter odkrivajo domišljijske svetove znotraj knjižnih platnic.

Projekt se bo izvajal v 2.a pod mentorstvom Katarine Plut, 2.b pod mentorstvom Tjaše Šoster, 3.b pod mentorstvom Mateje Trampuš in pri interesni dejavnosti Knjižničarski krožek pod mentorstvom Maja Jeras.

Koordinator projekta: Maja Jeras