Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v aprilu objavil

Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024.

Na voljo so še prenosni računalniki v izposojo.

Pogoji za prijavo:
Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:
1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v PRVI dohodkovni razred (podatek
o dohodkovnem razredu lahko upravičenci preverijo na odloči CSD-ja);
2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene.
Rok za oddajo vloge:
Vlogo je možno oddati do vključno 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.
Na družino pripada izposoja 1 računalnika.
Starš oziroma zakoniti zastopnik lahko odda samo eno vlogo, ne glede na število otrok, vključenih v
osnovno šolo. Prav tako lahko le eden od staršev odda vlogo, ne moreta je oddati oba.
Oddaja vloge:  JP – 353 Vloga MIRO
– V vlogo starš vpiše svoje podatke, ne podatke otroka. Izpolniti je potrebno vsa obvezna polja, jo
podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
– Vloge, poslane po e-pošti, NE bodo obravnavane.
Dobite računalniško opremo v izposojo ali trajno last?
Računalniško opremo dobi vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje, v izposojo. Ko bo knjigovodska vrednost
računalnikov enaka nič, bo sklad izdal nove odločbe in bodo računalniki prešli vlagateljem v trajno last.

Javni poziv in vloga sta objavljena  na spletni strani  www.srips-rs.si

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)