KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ ZADOBROVA

1.člen ČLANSTVO, IZPOSOJA

Ob vpisu na OŠ Zadobrova vsak učenec postane član šolske knjižnice. Vsak  delavec  OŠ  Zadobrova  je član  šolske  knjižnice.  Vpisnine  in  članarine  ni. Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.

2. člen DELOVNI ČAS

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih in spleti strani knjižnice.

3. člen IZPOSOJA

Knjige si uporabniki izposojajo za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati največ dvakrat. Za knjige, po katerih je veliko povpraševanje (domače branje, bralna značka, gradivo za seminarske naloge …) se ne podaljšujejo. V izposoji imajo učenci po en naslov knjige za angleško bralno značko. Število knjig ob enkratni izposoji ni omejeno. Bralcu, ki neredno vrača knjižnično gradivo, lahko knjižničarka omeji število izposojenih knjig.

Revije, posebno gradivo (zaradi svojega formata ali vsebine), referenčna literatura (enciklopedije, leksikoni, slovarji …) se ne izposojajo na dom, našteto je namenjeno le čitalniški uporabi (uporabi v šolski knjižnici).

4. člen ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Z  gradivom uporabniki  ravnajo skrbno. V primeru, če je uporabnik izgubil ali vrnil poškodovano gradivo prinese v zamenjavo enako knjigo ali plača odškodnino, ki jo določi knjižničarka.

5. člen OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V knjižnico učenci vstopajo v copatih in ne prinašajo hrane, pijače, igrač, telefonov. Z opremo in napravami moramo ravnati skrbno in odgovorno. Knjižnični oz. čitalniški prostor je namenjen iskanju gradiva in informacij, tihemu branju, učenju, pisanju nalog, pomoči sošolcu.

6. člen VRAČILO GRADIVA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA

Ob  koncu  pouka  je  potrebno  izposojeno  gradivo  vrniti  v  šolsko knjižnico.

 

(Skupno 244 obiskov, današnjih obiskov 1)