»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

V projekt so vključeni sedmošolci. V okviru le-tega naši učenci v času pouka slovenščine obiščejo knjižnico Polje.
7.b je obiskal knjižnico  16., 7.a pa 20. oktobra 2017.

Cilji projekta so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Ob obisku učenci prejmejo knjižno darilo. Za šolsko leto 2017/2018 je izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.

koordinatorica: Maja Jeras