1.a 1.b
2.a 2.b  2.c
3.a  3.b
TJA 1. RAZRED TJA 2. RAZRED TJA 3. RAZRED
4.a 4.b
5.a 5.b 5.c 
Oddelki podaljšanega bivanja

matematika

MAT

Slovenski

SLJ

English

TJA

Kemija

KEM

Biologija

BIO

ZgodovinaZemljepis

ZGO – GEO

Fizika

FIZ

naravoslovje

NAR

Tehnika

TiT

Likovni

LUM

glasba

GUM

sport

ŠPORT

TJN