Mednarodni projekt Branje ne pozna meja

Projekt se izvaja v slovenskih in hrvaških osnovnošolskih knjižnicah. V slovenskih osnovnih šolah se berejo prevodi hrvaških pisateljev, v hrvaških šolah pa prevodi slovenskih pisateljev. Projekt razen branja in poustvarjanja vključuje tudi raziskovalno delo, saj učenci raziskujejo zgodovino, kulturo in znamenitosti kraja partnerske šole.

V tem letu bomo sodelovali z Osnovno šolo Marije i Line Umag.

 

vodja projekta: Maja Jeras